Zgodovina BPT

Vse od leta 1885 je Bombažna Predilnica in Tkalnica – BPT pomemben sestavni del mesta Tržič. Ustanovitelj je bil Edmund Glanzman, ki je od let 1885 do 1891, sam vodil vsa dela pri organizaciji obrata BPT. To je eno najstarejših podjetij v Sloveniji. Prvotno je bilo vpisano kot komanditna družba z imenom »Bombažna predilnica in tkalnica Glanzman & Wächter«.

Kmalu po nastanku tovarne je tudi Tržič pridobil mestne pravice, kar je bilo zagotovo posledica močne industrializacije tedanjega trga, ko so zrasle pomembne tovarne, ki so pritegnile novo delovno silo. Podobno se je dogajalo po vsej Evropi ob koncu 19. stoletja, ko so rasle velike tovarne in po dobrih 100 letih začele tudi zamirati. Ostala so prazna poslopja in nekatera so se preprosto zrušila sama vase.

Sklop BPT, ki je nastal po arhitekturni zasnovi biroja Sequin in Bronner, se je ohranil vse do danes. Zaradi svoje naravne lege in lastnega razvoja predstavlja enega izmed redkih še ohranjenih industrijskih kompleksov, ki niso vpeti v nobeno drugo grajeno strukturo ali prehodni urbanizem, ampak so ga ustvarjali sami. Prav zaradi te svoje edinstvenosti, je bilo območje prepoznano kot slovenska industrijska kulturna dediščina.